Projekt ötletek

Milyen típusú projektekkel lehet biztosan pályázni?

 • Műszaki technológiai korszerűsítés, bővítés
 • Ingatlan építés, bővítés, korszerűsítés
 • Munkahelyteremtés
 • Infrastruktúrafejlesztés
 • Korszerű üzleti menedzsment rendszerek, technikák bevezetése, tanúsíttatása
 • Interneten való megjelenés
 • Korszerű vállalatirányítási, vezetői döntéstámogató rendszerek bevezetése, bővítése
 • Elektronikus kereskedelmi, ügyfélszolgálati rendszerek kialakítása, bevezetése
 • Elektronikus áruház létrehozása, ahhoz való csatlakozás
 • Elektronikus tartalom fejlesztése üzleti vagy közcéllal
 • Szélessávú internet infrastruktúra kiépítése
 • Vállalati innováció
 • Kutatás és technológiafejlesztés
 • Munkavállalók képzése
 • Külkereskedelem fejlesztése
 • Kis- és középvállalkozások együttműködése, közös célú beruházásai
 • Regionális vagy határ menti együttműködések
 • Fejlesztések ipari parkokban
 • Regionális vállalati központok létesítése
 • Feldolgozóipari beszállítói tevékenység fejlesztése
 • Logisztikai központok fejlesztése

Általános támogatási feltételek

 • Stabil gazdasági helyzet
 • Pozitív Saját tőke
 • Köztartozásmentesség (adó, vám, tb, stb.)
 • Nem lehet folyamatban csőd, vagy felszámolási eljárás
 • Vételi jog mentes magyarországi megvalósítási telephely, székhely EGT-ben
 • Nem lehet az elmúlt 3 évből megszegett, vagy elégtelenül teljesített támogatási szerződés
 • Szükséges minden hatósági engedély megléte
 • Nem lehet azonos naptári évben nyertes ugyanazon felhívásra beadott pályázat
 • Érvényesülnie kell az Európai Unió horizontális célkitűzéseinek az esélyegyenlőség, környezetvédelem és fenntartható fejlődés tekintetében
 • Nem csökkenhet a projekt hatására a foglalkoztatottak száma
 • Általában 20-70% saját erővel kell rendelkezni a pályázat beadásának pillanatában
 • Megkezdett projektre nem lehet pályázatot benyújtani

Mivel tehetem vállalkozásomat/projektemet nagyobb eséllyel támogathatóvá?

 • Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók (pályakezdők, nők, 50 év felettiek, tartós munkanélküliek, mozgásban vagy szellemileg korlátozottak, nemzeti kisebbségek) alkalmazása, számukra munkahely teremtése
 • Távmunkahelyek kialakítása
 • Beszállítói tevékenység szélesítése
 • Tartós, a piaci átlagnál gyorsabb növekedés
 • Versenyképesség, piaci részesedés és kapacitásnövekedés
 • 5 évnél rövidebb megtérülési idő
 • Stabil fenntarthatóság kialakítása
 • Környezeti terheléscsökkentés
 • Lehetséges kockázatok, akadályok alapos feltérképezése, felkészülés
 • Teljesen új vagy az eddig ismerteknél lényegesen jobb tulajdonságokkal rendelkező termékek, szolgáltatások kifejlesztése
 • Csúcstechnológia alkalmazása
 • Elektronikus forgalom növelése, e-business magas fokú kiaknázása
 • Más KKV-k számára a projekt eredményeinek széles körű közzététele